11. 5. 2016    středa

Příjezd a ubytování účastníků od 17 hod.   Setkání pracovní skupiny   Společná večeře od 19 hod.

 

 

12. 5. 2016    čtvrtek

Dopolední program začátek 9.00 hodin

 

Přehledné sdělení – edukační přednáška

Výživa u IBD

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Centrum výživy Thomayerovy nemocnice Praha

 

Ohlédnutí za kasuistikami z roku 2015

 

Komplikovaná perianální nemoc – jak dál?

Zárubová K.1, Škába R.2, Bronský J.1, Hradský O.1, Ohem J.1, Čopová I.1,Dědič T.1, Rousková B.2,Nevoral J.1

1 Pediatrická klinika a 2 Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol, Praha

 

Dívka s early-onset IBD

Melek J., Dětská klinika FN Hradec

 

přehledné sdělení – edukační přednáška

Pokroky v terapii IBD

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

 

PŘESTÁVKA

 

přehledné sdělení – edukační přednáška

Rostliny v terapii idiopatických střevních zánětů

RNDr. J. Hošek, Ph.D. , Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno

 

IBD – různé (výživa a podpůrná léčba u IBD, diagnostika)

 

Fekální calprotectin – dobrý sluha, ale zlý pán

Vyhnánek R.1, Paulík M., CSc.2

1 Pediatrická klinika 1. LF UK a 2 Imunologická laboratoř, Thomayerova nemocnice, Praha

 

Spontánní pneumothorax komplikující nově diagnostikovanou Crohnovu chorobu

Ťoukálková L.1, Vereš T.2, 1Dětské oddělení KNTB, Zlín; 2 RDG oddělení KNTB, Zlín

 

Těžký průběh ulcerózní kolitidy

Velgáňová-Véghová M., Špenerová M., Karásková E., Ph.D.

Dětská klinika, LF a FN Olomouc

 

„A co dál ?“

Bajerová K., Bajer M., Jabandžiev P., Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno

 

EEN u pacientů s Crohnovou chorobou – naše data 2

Schwarz J., Cvalínová D., Sýkora J., Dětská klinika FN Plzeň

 

PŘESTÁVKA – OBĚD (12.45 – 14.00 hodin)

 

Odpolední program začátek ve 14.00 hodin

 

přehledné sdělení – edukační přednáška

Možnosti léčby IBD kmenovými buňkami – budoucnost léčby?

prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., Mezinárodní konzorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii Brno

 

PŘESTÁVKA

 

přehledné sdělení – edukační přednáška

Hladiny a protilátky proti IFX, ADA a metabolity AZA – role v klin. rozhodovacím procesu léčby pacientů s IBD

MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.  ISCARE Praha

 

Update „Doporučení pro diagnostiku a léčbu dětských IBD“

 

Jednotlivá sdělení dle řešené problematiky:

Bronský J., Úvod + biologická léčba

Karásková E., PSC – IBD

Hradský O., IBD do 6 let věku

Durilová M., Perianální CD

Schwarz J., Tromboprofylaxe a antikoncepce u IBD

 

UKONČENÍ

Abstrakta

  • V přihlášce sdělení prosíme uvést autora (autory) + název sdělení
  • Zaslání krátkého abstraktu prosíme
    do 12. 4. 2016 na adresu 5.IBD@grifart.cz
  • Délka sdělení max. 15 – 20 minut

Pořádá Česká lékařská komora

ve spolupráci s Pracovní skupinou dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP a Pediatrickou klinikou FN LF MU Brno

Registrujte se prosím do 30. 4. 2016 on-line

nebo na telefonech: 541 213 494  a 725 568 127

 

Registrační poplatek uhraďte do 30. 4. 2016 ve výši 200 Kč na č. ú. 219304295/0300 vedeného u ČSOB pobočka Brno-Veveří. Po tomto datu bude možné uhradit poplatek pouze na místě, a to ve výši 300 Kč.

Doklad o úhradě obdržíte na místě.

Dny

dětských IBD

11. - 12. 5. 2016

Hotel Kraví Hora, Bořetice

www.kravihora.cz

program sympozia

Organizační výbor:

MUDr. Milan Bajer, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA

Organizátor akce:

GRIFART, spol. s r.o.

Haasova 37a, 616 00 Brno

telefon: 541 213 494

Sympozium je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Účast bude ohodnocena kredity.

Grifart spol. s.r.o. © 2016 | www.grifart.cz

Organizační výbor:

MUDr. Milan Bajer, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA

 

Organizátor akce:

GRIFART, spol. s r.o., Haasova 37a, 616 00 Brno, telefon: 541 213 494

 

Sympozium je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity.

Příjezd a ubytování účastníků od 17 hod.Setkání pracovní skupinySpolečná večeře od 19 hod.