Dny dětských IBD 2019

16. – 18. 5. 2019 Kurdějov

Tradiční setkání dětských gastroenterologů věnované problematice idiopatických střevních zánětů u dětí

Program

Čtvrtek 16. 5. 2019

15.00–21.00 příjezd, registrace, ubytování

Pátek 17. 5. 2019

8.55 zahájení

Blok 1 • předsedající El-Lababidi N., Vyhnánek R.

9.00–9.30 VEO IBD pohledem histopatologa • Fabián O.
9.30–10.00 Manipulace střevní mikrobioty u dětských IBD pacientů • Hradský O.
10.00–10.30 e-Health • El-Lababidi N.
10.30–10.45 Orofaciální postižení u 14letého chlapce s m. Crohn • Vyhnánek R.
10.45–11.15 Přestávka

Blok 2 • předsedající Schwarz J., Karásková E.

11.15–11.45 Laparoskopicky asistovaná IC resekce u pacientů s Crohnovou chorobou • Dotlačil V.
11.45–12.15 Anti-TNF léčba a pooperační komplikace u dětských pacientů s IBD • Dotlačil V.
12.15–12.30 Intrabdominální zákroky u MC – retrospektivní data pracoviště • Bajerová K.
12.30–13.30 Oběd

Blok 3 • předsedající Mitrová K., Jabandžiev P.

13.30–14.00 Registr CREdIT v praxi • Nováčková M.
14.00–14.30 Malé molekuly • Bronský J.
14.30–14.50 Deregulace miR-21-5p a miR-146a-5p v zánětlivě změněném terminálním ileu terapeuticky naivních pacientů s Crohnovou chorobou. • Jabandžiev P.
14.50–15.10 Naše zkušenosti s léčbou vedolizumabem a ustekinumabem • Hradský O.
15.10–15.30 Jsou biosimilars jako originál? • Schwarz J., Zahálková R., Sýkora J.
15.30–16.00 Přestávka
16.00–17.00 Sympozium Nutricia: Exkluzivní enterální výživa a její compliance • El‑Lababidi N.

Blok 4

17.00–18.00 Kazuistiky • 6× à 10 min
18.00 Ukončení
19.00 Večeře

Sobota 18. 5. 2019

8.55 Zahájení

Blok 5 • předsedající Bronský J., Hradský O.

9.00–9.45 Faecal calprotectin in 2019 • Kolho K. L.
9.45–10.05 Možnosti stanovení calprotectinu pacientem • Lerchová T.
10.05–10.25 Anemie u dětí s IBD, vyšetření hepcidinu • Karásková E.
10.25–11.00 Psychiatrické aspekty IBD • Zmeškalová D.
11.00–11.30 Přestávka

Blok 6 • předsedající Šuláková A., Hloušková E.

11.30–11.50 Infekce Staph. aureus a Clostridium diff. u IBD • Šuláková A.
11.50–12.10 EBV a IBD • Bronský J.
12.10–12.30 CMV a IBD • Hloušková E.
12.30–12.45 CMV kolitida – kazuistika • Gonsorčíková L.
12.45 Zakončení

Registrace

On-line registrace je možná do 9. 5. 2019. Po tomto datu nás prosím informujte o své účasti na telefonu 541 213 494. Registrace poté proběhne přímo na místě.

Registrační poplatek uhrazený nejpozději 30. 4. 2019 je 900 Kč. Registrační poplatek uhrazený po tomto datu nebo přímo na konferenci je 1 100 Kč.

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity.

Registrovat se

Místo konání

HOTEL KURDĚJOV
Kurdějov 88,
693 01 Kurdějov
(nedaleko města Hustopeče)

Kontakt

Organizační výbor

  • MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
  • doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
  • MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
  • MUDr. Milan Bajer, Ph.D.
  • prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Pořadatel

Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP

Organizátor akce

GRIFART, spol. s r.o., Haasova 37a, 616 00 Brno
V případě organizačních dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu 541 213 494.